Wie zijn wij?

Lets Ruilkring is een club van circa 50 mensen.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Yvonne Klein Rouweler - voorzitter

  • vacature - secretaris

  • Lineke Mol - penningmeester

  • Kees Berkvens -algemeen bestuurslid

  • Carola de Bruin - algemeen bestuurslid

  • Wendy Bakker - algemeen bestuurslid


In de vereniging zijn er verschillende werkgroepen actief met het organiseren van:

  • werkgroep Leden - met hen maak je als eerste kennis als je wilt lid worden.

  • redactie Nieuwsbrief - zij verzorgen de nieuwsbrief - kijk op Nieuws voor de laatste editie.

  • Barcommissie - zij zijn de cateraars van de club.