Ledengedeelte

De leden van de Ruilkring kunnen inloggen op het ledengedeelte.

Hier vind je toegang tot:

 • SAS: het Spatten Administratie Systeem
 • Handelen, hoe doe je dat
 • Handleiding leden mailen met G-mail
 • Handleiding SAS
 • Hoe zet je je foto in SAS
 • De actuele ledenlijst
 • Hoe krijg je spatten voor een werkgroep waar je in zit
 • Wat te doen met oude spattencheques
 • Bestuursbesluiten

Je gebruikt hiervoor dezelfde login als voor de G-mail van de groep.

Klik HIER om veilig in te loggen op het Ledengedeelte van Ruilkring Lets Harderwijk


Reglement ('kleine lettertjes')

  1. Leden gaan ermee akkoord, dat Lets Harderwijk hun gegevens bijhoudt. Deze gegevens leveren zij zelf aan.
  2. Leden kunnen ruil-eenheden uitgeven of ontvangen. De waarde van een eenheid is vergelijkbaar met een kwartier werk. De waarde van goederen bepaalt men zelf. Leden hebben via SAS overzicht van hun persoonlijk saldo aan ruileenheden.
 1. De administratie van Lets Harderwijk is voor leden in principe openbaar.
 2. Het lidmaatschap van Lets Harderwijk of vermelding in de vraag- en aanbodlijst houdt geen enkele garantie in betreffende de waarde, staat of kwaliteit van het gebodene.
 3. Lets Harderwijk neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van hetgeen aangeboden wordt.
 4. Leden dienen te beschikken over een W.A.-verzekering.
 5. Leden dienen zorgvuldig en met aandacht voor de privacy van andere leden om te gaan met adresbestanden van Lets. Na beëindiging van het lidmaatschap is gebruikmaking van Lets mail-en adressenbestanden niet toegestaan. Het scheidende lid is verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwijdering resp. vernietiging van bovengenoemde gegevens voor zover onder zijn beheer.
 6. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per mail plaatsvinden. Het lidmaatschap houdt dan op per het einde van het boekjaar waarin is opgezegd, mits de opzegging minstens twee maanden voor het einde van het boekjaar is gedaan; anders houdt het op per het einde van het volgende boekjaar en is men over dat jaar nog contributie in euro’s verschuldigd.
 7. Leden mogen wat betreft hun ruileenheden “rood” staan. Hier is echter een maximum aan verbonden. Als een lid zijn of haar lidmaatschap wil beëindigen en een negatief saldo ruileenheden heeft, dan kan die schuld worden afgelost door alsnog werkzaamheden te gaan doen of goederen aan te bieden. Kan/wil een lid geen werkzaamheden verrichten, dan kan de schuld bij uitzondering met geld vereffend worden.
 8. Leden geven door het tekenen van het aanmeldingsformulier te kennen dat ze akkoord gaan met deze overeenkomst.

Het maximale negatieve saldo aan ruileenheden is door het bestuur van Lets vastgesteld op min 50. Bij min 30 zal een lid van de Werkgroep Leden contact met het desbetreffende lid opnemen. Er wordt dan besproken hoe de schuld kan worden ingelopen. De werkgroep wil daarbij motiveren en inspireren. Voor de uitzonderlijke situaties, waarbij het negatieve saldo in ruileenheden met geld wordt vereffend, heeft het bestuur de ruileenheid vooralsnog gewaardeerd als: één ruileenheid = € 2,50.